Domen-hosting
Публічна угода оферти

Компанія Домен-Хостинг (Domen-Hosting.net), що називається надалі Виконавець, з одного боку; Користувач послугами хостингу, іменований надалі Замовник, з іншого боку уклали цю Угоду про наведене нижче.

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця будь-якій фізичній особі (далі - Замовник) укласти Угоду про надання послуг хостингу. Зазначена Угода є публічною, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх замовників. Замовник висловлює свою безумовну згоду та приймає всі умови, викладені в даній Угоді, Правилах користування хостингом, прайсах (тарифах) Замовника, які є невід'ємними частинами цієї Угоди шляхом оформлення Заявки (Замовлення) на послуги Виконавця.

Виконавець і Замовник, що разом іменовані Сторони, а окремо Сторона, укладають цю Угоду про наступне:

1. Предмет Угоди

1.1. За цією Угодою, відповідно до замовлення Замовника, Виконавець бере на себе зобов'язання щодо надання наступних послуг: розміщення веб-сторінки в мережі Інтернет, реєстрація доменного імені, надання в оренду виділених серверів та інші послуги, зазначені у прайсах (тарифах), на умовах обраного Замовником тарифного плану, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити ці послуги.

1.2. При виконанні та/або тлумаченні умов цієї Угоди Сторони зобов'язуються неухильно керуватися правилами користування хостингу та чинним законодавством України.

2. Умови виконання Угоди

2.1. Протягом 1 (одного) робочого дня після надходження оплати за замовлення Виконавець встановлює та виконує відповідні налаштування віртуального веб-сервера та забезпечує Замовника необхідною, на розсуд Виконавця, інформацією для адміністрування віртуалого веб-серверу.

2.2. Виконавець забезпечує доступ в Інтернет до віртуального веб-сервера Замовника цілодобово протягом семи днів на тиждень, з урахуванням умов цієї Угоди та Правил користування хостингом.

2.3. Виконавець зобов'язується безкоштовно * зареєструвати на строк 1 (один) рік та делегувати протягом першого оплаченого терміну надання послуг, доменне ім'я для Замовника за умови, що тип замовлення та термін його передоплати перераховані у списку тих, хто має право на безкоштовну реєстрацію доменного імені в обраній Замовником зоні. Умови отримання безкоштовних * доменів перераховані на сторінці http://domen-hosting.net/domain-free.html

* Під безкоштовною реєстрацією (отриманням) мається на увазі можливість зареєструвати доменне ім'я за 0,01 грн.

2.4. Замовник погоджується з умовами регулювання відносин у використанні конфіденційної інформації, комерційної таємниці та обробки персональних даних, що містяться у відповідних пунктах Правил користування хостингом за адресою: http://domen-hosting.net/rules.html

3. Вартість та порядок оплати

3.1. Вартість послуг за цим Договором на момент його укладання визначається тарифами (Прейскурантом) Виконавця, розміщені за адресою http://domen-hosting.net/. Виконавець має право змінювати тарифи (Прейскурант) на власний розсуд, в односторонньому порядку, шляхом публікації нових тарифів на офіційному сайті Виконавця http://domen-hosting.net/. Нові тарифи починають діяти з їх опублікування.

Замовник зобов'язаний самостійно перевіряти актуальність інформації про характеристики та вартість послуг. У разі неотримання Виконавцем протягом 5 календарних днів від Замовника письмових заперечень щодо зміни характеристики або вартості послуг вважається, що Замовник повністю погодився з такими змінами. Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не виконуються. У разі незгоди з новими тарифами протягом 24 годин з дати публікації надсилає лист на адресу офіційної електронної пошти Виконавця billing@domen-hosting.net після чого сторони вирішують питання нових тарифів шляхом переговорів.

У разі недосягнення згоди Сторонами щодо нових тарифів, Виконавець має право розірвати цю угоду та припинити надання послуг, про що повідомляє Замовника, у порядку, встановленому Правилами користування хостингом.

3.2. У разі відсутності оплати за продовження послуги протягом 7 (семи) календарних днів (для хостинг акаунтів або VPS/VDS) / 24 (двадцять чотири) години (для виділених серверів) з дати закінчення терміну попередньої оплати замовленої послуги, Виконавець має право заблокувати обліковий запис (зупинити надання послуг) Замовника. Відновлення роботи облікового запису можливе лише після погашення заборгованості.

3.3. Відсутність оплати за продовження хостингу або VPS/VDS акаунта протягом 30 (тридцяти) календарних днів із встановленою дати розрахунків, а відсутність оплати за продовження виділеного сервера протягом 48 (сорока восьми) годин з дати встановленого терміну оплати дії даної послуги дає право Виконавцю на розірвання цього договору з подальшим видаленням даних Замовника, що зберігаються на сервері.

3.4. У разі виникнення технічної необхідності, Замовник має право замовити зміну тарифного плану у бік покращення його показників (Upgrade тарифного плану **), доплативши різницю у вартості, або змінити тарифний план на менш продуктивний (Downgrade тарифного плану**). Вартість, умови та порядок зміни тарифного плану визначаються у Правилах користування хостингом.

** Терміни та поняття, що використовуються в даній угоді, визначені у Правилах користування хостингом.

3.5. У разі невідповідності роботи Віртуального хостинг сервісу або VPS/VDS, умовам обраного тарифного плану, Замовник має право протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати початку користування послугами відмовитись від замовлених послуг та отримати назад передоплату за послуги. У разі здійснення реєстрації доменного імені за акцією, тобто безкоштовно *, із суми, що підлягає поверненню, віднімається реальна вартість реєстрації доменного імені. Оплата, здійснена за реєстрацію доменних імен, замовлення виділених серверів або будь-яких доповнень (таких як програмні ліцензії, додаткові IP-адреси тощо) через специфіку оплати таких послуг Замовнику не повертається.

3.6. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснюваних ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця, відповідні зміни публікуються на офіційному сайті www.Domen-Hosting.net. З моменту публікації нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця Замовник зобов'язаний здійснювати платежі тільки від особи, зазначеної при оформлення замовлення та самостійно несе відповідальність за скоєні за застарілими реквізитами платежі.

4 Права та обов'язки Замовника

4.1. Виконавець надає повний комплект необхідної інформації (інструкцій) необхідної, на його розсуд, розміщення даних на віртуальному веб-сервері. При цьому Замовник повинен мати мінімальні знання, необхідні для управління акаунтом. Виконавець не бере на себе зобов'язання щодо навчання Замовника або надання йому технічної інформації, крім тієї, яка безпосередньо пов'язана із специфічними особливостями даних послуг.

4.2. Замовник зобов'язується не передавати свої права та зобов'язання за цією Угодою будь-яким іншим третім особам.

4.3. Замовник зобов'язується використовувати мережу Інтернет лише легальним способом, дотримуючись чинного законодавства, норм та правил користування мережами передачі даних та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до чинного законодавства.

4.4. При реєстрації Замовник зобов'язаний вказати достовірні дані про себе, а саме: ПІБ, адреса, email, телефон. Виконавець має право Вимагати надати скан копії документів для підтвердження особи замовника. У разі відмови надати документи або у разі коли реєстраційні дані не відповідають реальним, Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг Замовнику без повернення коштів.

4.5 Замовник зобов'язується забезпечити наявність таких суттєвих положень:

4.5.1 Офіційне твердження про те, що інформація про себе, надана їм Виконавцю з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною.

4.5.2 Офіційного твердження про те, що він повідомлений та згоден зі складом та змістом своїх персональних даних, які будуть оброблятися Виконавцем; Метою обробки, котрим призначаються персональні дані, і навіть правовими підставами обробки; Передача персональних даних Виконавцю як розпоряднику персональних даних з метою виконання договору з реєстрації та супроводу доменного імені; також повідомлено про те, що Виконавець зберігає персональні дані протягом строку дії договору з реєстрації та супроводження доменного імені та/або з моменту створення Реєстратором запису про контакт у Реєстрі до моменту видалення контакту з Реєстру; з правом Виконавця зберігати персональні дані Замовника після видалення контакту з Реєстру протягом строку позовної давності, визначеної законом, а також за необхідності використовувати їх як доказ з метою захисту своїх законних прав та інтересів, у тому числі у справах за участю Виконавця та/або Замовника; про права Виконавця як суб'єкта персональних даних, передбачених чинним законодавством України та/або Загальним регламентом про захист даних, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації може бути публічно доступним у реальному часі через сервіс WHOIS або подібними сервісами.

4.6. Замовник зобов'язується дотримуватись Єдиної політики вирішення доменних спорів, .UA Політики вирішення спорів про доменні імена, Правил до неї та Додаткових Правил Всесвітньої організації інтелектуальної власності до неї, а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів відповідних доменів;

4.7. Згода Замовника на блокування, видалення або переделегування доменного імені в порядку, передбаченому .UA Політикою вирішення спорів щодо доменних імен, а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів.

4.8. У разі зміни тарифів Замовник має право користуватися наданими Послугами за старими тарифами весь термін передоплати.

4.9. Замовник самостійно несе відповідальність за шкоду будь-якого роду, заподіяну ним або третьою особою будь-яким особам у ході використання Замовником послуг Виконавця, у тому числі, якщо такі збитки або правопорушення скоєно у разі втрати (заволодіння сторонніми третіми особами) логіну (імені користувача) та/або пароля (Password).

4.10. Замовник зобов'язується своєчасно сплачувати рахунки за надання послуг Виконавцем за встановленими тарифами у визначений Виконавцем у тарифних планах строк.

4.11. Замовник є одноосібним власником логіну (імені користувача) та паролю (Password). Виконавець має право відсилати втрачені паролі або міняти їх на інші, лише за письмового запиту з контактного е-мейлу, і лише на Контактний е-мейл. Виконавець не несе відповідальності за звернення третіх осіб з контактного e-mail Замовника від його імені.

4.12. Замовник несе відповідальність за втрату логіна та/або пароля, що може призвести до заволодіння обліковим записом іншими особами, і, як наслідок, зміна та/або видалення інформації повністю або частково на даному обліковому записі.

4.13. Замовник зобов'язаний регулярно оновлювати встановлене ним в його обліковому записі ПЗ для забезпечення безпеки. Усі ризики доступу (злому) третіми особами

5 Права та обов'язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язується у разі відсутності доступу до веб-сервера Замовника з вини Виконавця компенсувати безкоштовним продовженням послуги на строк відсутності доступу до веб-сервера або інший термін на його розсуд.

5.2. Виконавець зобов'язується щотижня виконувати повне резервне копіювання даних Замовника. При втраті не з вини Виконавця (внаслідок помилки або недбалості Замовника) їх відновлення проводиться безплатно, але не більше одного разу на місяць. При повторній втраті даних, що сталася не з вини Виконавця, протягом одного календарного місяця їх відновлення проводиться за додаткову плату – 100,00 грн. (сто грн. 00 коп.) без ПДВ за кожне відновлення.

5.3. Виконавець залишає за собою право зміни виділеної Замовнику IP-адреси, якщо це викликано технічною необхідністю. Якщо Замовник використовує сервер DNS Виконавця, ця зміна відбудеться непомітно для Замовника. Якщо Замовник користується своїми DNS або DNS третьої сторони, він зобов'язується самостійно змінити налаштування DNS зон своїх доменів.

5.4. Виконавець має право змінювати тарифи без попереднього узгодження із замовником. Нові тарифи вступають з моменту публікації їх на сайті Виконавця http://domen-hosting.net згідно з умовами, зазначеними у Правилах.

5.5. Виконавець залишає за собою право без попередження припинити обслуговування Замовника або розірвати Договір в односторонньому порядку у разі порушення Замовником умов цієї Угоди та у випадках зазначених у Правилах.

6 Відповідальність сторін, вирішення спорів

6.1. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати чи збитки Замовника, понесені прямим чи непрямим чином або заподіяні третім особам внаслідок використання Замовником Послуг.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної Замовником.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за затримку та/або втрату вхідної та/або вихідної електронної пошти Замовника у випадку, коли Замовник використовує спільну IP-адресу сервера.

6.4. При розірванні договору щодо недотримання Замовником положень Правил або у разі встановлення факту незаконних дій, зокрема передбачених Правилами, невикористана частина коштів Замовнику не повертається.

6.5. Усі протиріччя між Сторонами щодо виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред'явлення претензій.

6.6. Можливість повернення або неповернення коштів або їх залишку залежить від причин дострокового розірвання Договору, які описані у Договорі або за взаємною домовленістю Сторін. У будь-якому випадку, остаточне рішення щодо повернення коштів Замовнику приймається Виконавцем.

6.7. У разі виникнення у зв'язку з розміщенням будь-якої інформації на веб-сторінці, претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або послуг Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов'язується компенсувати Виконавцю у повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції. При цьому, Замовник гарантує, що інформація, що розміщується на веб-сторінці, є повною, достовірною, не зачіпає авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, будь-яких інших прав третіх осіб та відповідає вимогам чинного міжнародного та українського законодавства. Замовник гарантує, що він здійснює свою діяльність на законних підставах, відповідно до вимог чинного законодавства та самостійно несе відповідальність, якщо це не так.

6.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання умов Договору, якщо це є наслідком форс - мажорні обставини у загальноприйнятому сенсі.

6.9. Здійснивши замовлення (оформивши заявку) будь-якої послуги, Замовник підтверджує, що він ознайомився з текстом цієї Оферти, Правилами користування хостингу та іншими матеріалами, на які посилається Оферта та є її невід'ємною частиною, її зміст та умови повністю йому зрозумілі, погоджується та приймає всі умови та зобов'язується їх виконувати, дотримуватися умов реєстрації та відповідати відповідно до умов Оферти та чинного законодавства.